Gänget som var närvarande vid inmätning 2005-11-02