Här kan ni kika på våra bilder

Galleri

Klicka på nedanstående kategori för att sortera bilderna

Viltbuffé på Vildmarksgymnasiet i Unnaryd

Viltbuffé på Vildmarksgymnasiet i Unnaryd

Viltbuffe i Unnaryd

Viltbuffe i Unnaryd

Vid kanalsträckningen

Vid kanalsträckningen

Utflykt till Åby sluss

Utflykt till Åby sluss

Utflykt till Åby sluss

Utflykt till Åby sluss

Tre promenenta gäster

Tre promenenta gäster

Tommy informerar om Vildmarksgymnasiet

Tommy informerar om Vildmarksgymnasiet

Studieresa till Kinda kanal

Studieresa till Kinda kanal

Storm

Storm

Spänning vid provgrop

Spänning vid provgrop

Slussvaktstugan i Hofvetorp

Slussvaktstugan i Hofvetorp

Slussvakt Stefan Dahlgren m Bosse Korssell.

Slussvakt Stefan Dahlgren m Bosse Korssell.

Seismik görs av Impact

Seismik görs av Impact

Region Hallands besök

Region Hallands besök

Region Halland på besök i Önnekvarn

Region Halland på besök i Önnekvarn

Ove gräver provgropar

Ove gräver provgropar

Ove gräver provgropar

Ove gräver provgropar

Ortsnamnsskyltar på plats

Ortsnamnsskyltar på plats

Omgivningarna efter stormen

Omgivningarna efter stormen

Nu har vi fått ortnamnsskyltar i Önnekvarn!

Nu har vi fått ortnamnsskyltar i Önnekvarn!

Markstationen vid inmätning 2005-11-02

Markstationen vid inmätning 2005-11-02

Lövdén och Sahlin i samspråk

Lövdén och Sahlin i samspråk

Lars Engqvist på plats i Odensjö

Lars Engqvist på plats i Odensjö

Landshövdingebesök i Önnekvarn

Landshövdingebesök i Önnekvarn

Landshövdingebesök

Landshövdingebesök

Landshövdingarna i Önnekvarn

Landshövdingarna i Önnekvarn

Kent informerar båtklubben Oden om byn Önne

Kent informerar båtklubben Oden om byn Önne

Jonas informerar vid kraftverket

Jonas informerar vid kraftverket

Jonas informerar en intresserad grupp

Jonas informerar en intresserad grupp

Intresserade besökare i Önnekvarn

Intresserade besökare i Önnekvarn

Info. vid kraftverket

Info. vid kraftverket

Info. vid kraftverket

Info. vid kraftverket

I väntan på Landshövdingarna

I väntan på Landshövdingarna

Gänget som var närvarande vid inmätning 2005-11-02

Gänget som var närvarande vid inmätning 2005-11-02

Flygbild över Önnesjö

Flygbild över Önnesjö

Flygbild över området

Flygbild över området

En av Hofvetorps slussar

En av Hofvetorps slussar

Efter stormen

Efter stormen

Besök av Smålands Museum i Önne 17/11 2005

Besök av Smålands Museum i Önne 17/11 2005

Besök av Smålands Museum i Önne

Besök av Smålands Museum i Önne

Besök av länstyrelsen Kronobergs län i Önne

Besök av länstyrelsen Kronobergs län i Önne

Besök av Länsmuseet

Besök av Länsmuseet

Besäk av Länsstyrelsen och Smålands Museum i Önne

Besäk av Länsstyrelsen och Smålands Museum i Önne

Båtklubben Oden anländer till Önne.

Båtklubben Oden anländer till Önne.

Arbetsmöte hos Leif Brynolf

Arbetsmöte hos Leif Brynolf

Arbetsmöte hos Christer i Unnaryd

Arbetsmöte hos Christer i Unnaryd

Ångbåten Thor i Helgasjön

Ångbåten Thor i Helgasjön

Anders Svanberg med sin båt vid lodning

Anders Svanberg med sin båt vid lodning