Öneslussen
Kallelse till årsmöte i föreningen Önne sluss!


Söndagen den 26:e mars 2017 klockan 15.00 på Tallklinten, Odensjö. Vi bjuder på fika.
Förhandlingar enligt stadgarna.

Välkomna, styrelsenHem

 

Nu skall vi bygga kanal med sluss mellan sjöarna Bolmen och Unnen, i byn Önne.

Byn Önnekvarn ligger mycket idylliskt mellan sjöarna Unnen och Bolmen. Vattnet från Unnen till Bolmen leds genom Önne å, som flyter rakt igenom byn. Eftersom sjön Unnens yta ligger c:a 3,5 meter högre än Bolmens yta, har vattnet i ån under årens lopp kunnat användas för att driva vattenhjul som i sin tur har drivit såväl kvarn som sågverk. 1938 byggdes Önne kraftverk och kanal för att producera elektrisk ström till fastigheterna i området.


Genom att förena två sjöar skapar vi en framtid mitt i landsbygden!

Flygbild över den nuvarande kanal Hofvetorp Foto från den nuvarande sluss Thor ångbåt Styrelse möte Önnekvarn i vintern Flygbild över ÖnnesjöOm projektet

Välkommen att vara med och forma en av regionens mest spännande framtidssatsningar - Önneslussen

Historia

Att bygga en sluss för att möjliggöra att båtar skulle kunna färdas mellan sjöarna Unnen och Bolmen har diskuterats vid olika tillfällen under årens lopp. Någon har funnit dokument som visar att det fanns planer på ett slussbygge redan 1885 första gången och ser man på de slussanläggningar som finns i landet, var det vid denna tidpunkt de flesta uppfördes. Ån som flyter mellan sjöarna, har varit reglerad på olika sätt de senaste 200 åren.

Läs om historiken kring Önne...


Vad innebär projektet?

Mitt i byn Önnekvarn, där avståndet mellan sjöarna Unnen och Bolmen är kortast och där länsgränsen mellan Halland och Kronoberg går, kommer en 600 meter lång kanal att grävas. I kanalen kommer en sluss att byggas, som gör det möjligt att med båt färdas mellan sjöarna.

 

Människorna runt Bolmen får på så sätt möjlighet att sjövägen ta sig till Unnaryd och utnyttja den service som finns där i form av banker, affärer, restauranger e.t.c. Unnaryd blir på så sätt Bolmens första och tillsvidare enda "hamnstad". Man kommer också att kunna besöka natursköna områden vid Unnen, som t.ex. Nässja, Sjö och Vallsnäs.På samma sätt, kan man från Unnen slussa sig ner de 3,5 meter som skiljer sjöarnas yta, för att uppleva Bolmen med sin vackra natur, sina reservat och sina 365 öar.

 

Det blir en fantastisk marknadsföring av området och många möjligheter för nya arbetstillfällen kommer att skapas, både på lång och kort sikt. En stor turistattraktion kommer att komplettera det utbud som redan finns, t.ex. Tiraholms Fisk, Restaurang Hägern, Sagobygden m.fl.

Vad har hänt såhär långt i Projektet?

Det var företagareföreningen i Unnaryd som initierade projektet. En intresseförening har sedan bildats. Den heter föreningen Önne sluss. En projektgrupp har tillsats som arbetar för att förverkliga idéerna. Landsbygdutvecklingsbidrag har erållits från Hallands Länsstyrelse för att genomföra den pågående förstudien. En mängd kontakter har tagits med bl.a. markägare, närboende, sommarboende, båtklubbar, högskolor, vägverket e.t.c.

 

Alla har varit positiva och uttalat stor entusiasm inför tanken på att förverkliga idéerna. Just nu förs diskussioner med företag som har inresse av och kunskap om tekniken runt geologiska mätningar, samt den miljökonsekvensutredning som måste genomföras. Diskussioner har även förts med företag som kan genomföra den tekniska förstudien i projektet.

 

Vi planerar för en segelfri höjd på 3 meter under den nya bron. Kanalens djup kommer att bli 1,5 meter och en slusskammare på c:a 5 meters bredd och 20 meters längd skall placeras väster om vägundergång. Tanken är också att man skall kunna promenera längs med kanalen och att fikaplatser, grillplatser och toaletter skall uppföras i anslutning till kanalen. Båtfolket måste också ges möjlighet att lägga till, för att under en stund kunna ströva genom området.


Lantgård Nuvarande sluss Thor färjanGalleri

Välkommen att titta in bland våra bilder


Styrelsen & Funktionärer


kontakt

Karta

skicka meddelande

För att komma i kontakt med oss kan ni antingen fylla i formuläret nedan eller skicka ett e-post meddelande till info@onnesluss.se.


Tack!

Ditt meddelande har skickats!

Adress

Claes-Erik Claeson
Löckna Löjudden 1
341 72 Lidhult
070 6115070